මිරිගම අබේපුස්ස මොට්ටාවැත්තෙ න…

, , Leave a comment

මිරිගම අබේපුස්ස මොට්ටාවැත්තෙ නිවසක් එක්ක ඉඩමක් විකිනිටම තිබේ PH 8 . ගානක් තියේ මුලු වටිනා කම ලක්ශ 34යි 0788437969

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම