මිරිගම අම්බලම ඉස්සරහා…නැවතත්…

, , Leave a comment

මිරිගම අම්බලම ඉස්සරහා…නැවතත් පාර ගිලා බැහැලා…. ටිකක් අවදානම්…
පරිස්සමෙන්….එතනින්..ගමන් කරන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම