මිරිගම අවටින් අක්කර 3/4ක් ඔනේ….

, , Leave a comment

මිරිගම අවටින් අක්කර 3/4ක් ඔනේ…..
හොදට පාර තියෙන්නෙ ඔනේ නිරව්ල් ඔප්පු ඔනේ…..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම