මිරිගම අවටින් දිගින් අඩී 150ක්…

, , Leave a comment

මිරිගම අවටින් දිගින් අඩී 150ක් හා පලලින් අඩි 70ක් පමණ ඉඩමක් අවශ්‍යයි.
සැයු| මිරිගම ප්‍රදාන පාරවල් වලට 200M පමණ දුරකින්
221 , 242, 251,199 දංඔවිට පාරෙන් වුවද

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම