මිරිගම අවටින් පර්චස් 15 ට අඩු …

, , Leave a comment

මිරිගම අවටින් පර්චස් 15 ට අඩු පර්චස් එකක් ලක්ෂ 01 ක් ඇති ඉඩම් කිපයක් ඉක්මනින් අවශ්‍ය ව ඇත ,,පාර අඩි 10,,සින්නක්කර නිරවුල් විය යුතුය ,,දින 10 ක් ඇතුලත මිල ට ගැනිම ට හැක ,,,අයිතිකරු පමනක් ඉක්මනින් එවන්න ,,call ,,,
0761241043,,,

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම