***මිරිගම , අවට කාට හරි Wagon…

, , Leave a comment

***මිරිගම , අවට කාට හරි Wagon R Diky Shocks Genuine ,ඕන උනොත් කතා කරන්න.
***සෙට් එක Rs-11.500/= වැඩි පුර සෙට් ගන්න කෙනෙකුට සෙට් එක Rs- 9.500/= ගනේ ගන්න පුලුවන්.
***Contact – 0704534727 Chathuranga Balasinghe
***ඕනෑම වාහනයක ඩිකි සොක් ගන්න පුලුවන් .
ඕනෑම ස්ථානයකට ගෙන්වා ගැනීමට ඔබට අවස්ථාව ඇත👍

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම