මිරිගම අවට ටයිල් බාස්වරු ඉන්න…

, , Leave a comment

මිරිගම අවට
ටයිල් බාස්වරු ඉන්නවනම් මේ නම්බර් දේකෙන් එකකට කොල් එකක් දෙන්න නැත්තම් ඔයාලගේ නම්බර් එක අපට දෙන්න මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාලට
Special Offer තියේනවා ලබාගන්න පුලුවන්
Lanka Tiles Factory Outlet Mirigama
0332210071
076447720

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම