මිරිගම ඉදන් ගුරුගොඩැල්ලට වැටිල…

, , Leave a comment

මිරිගම ඉදන් ගුරුගොඩැල්ලට වැටිලා තියන සුන්දර වෙල මැද පාර

#මීරිගමඅපි
#photo_challenge
#Aneras_Pizza

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම