මිරිගම ඉදලා ගම්පහ ඉස්කෝලේකට ය…

, , Leave a comment

මිරිගම ඉදලා ගම්පහ ඉස්කෝලේකට යන්නයි එන්නයි. School van එකකට කියක් ගන්නවද මාසෙකට.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම