මිරිගම ..කණ්ඩලම අදිවෙිිගි ම…

, , Leave a comment

මිරිගම ..කණ්ඩලම අදිවෙිිගි මර්ගයට 500 m දුරින් අඩක් නිම කල දෙමහල් නිවස …නිවස වටා තිප්පය බැද ඇත….පර් 10යි ලෂ 28 යි 0776688933

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම