මිරිගම කණ්ඩලම ප්‍රදේශයෙන් පර්ච…

, , Leave a comment

මිරිගම කණ්ඩලම ප්‍රදේශයෙන් පර්චස් 17.5
කණ්ඩලම අඹේපුස්ස මාර්ගයට මීටර් 30ක් පමණ,
කණ්ඩලම හන්දියට මීටර් 150.
මිරිගම අධිවේගී හුවමාරුවට සමීපයෙන්..

විදුලිය, නල ජලය සියලු දේ සමඟ…
අධිවේගී මාර්ගය ආසන්නයෙන්ම..

Tel – 0774863670
0712688045

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම