මිරිගම කන්ඩලම හන්දියට නුදුරින්…

, , Leave a comment

මිරිගම කන්ඩලම හන්දියට නුදුරින් පර්චස් 130ක ඉඩමක් විකිනීමට.
සින්නක්කර ඔප්පු
අධ්වේගී මාර්ග පිවිසුමට 2.5km
පොල් පැල වගාවක් ඇත
විමසීම් : 0710607296/0740771179

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම