මිරිගම ගිරිඋල්ල ප්‍රදාන මර්ගය …

, , Leave a comment

මිරිගම ගිරිඋල්ල ප්‍රදාන මර්ගය අසල ලොලුවගොඩ පිහිටි ඉඩමක් තිබේ එම ඉඩම සදහ අඩු පොලියට නය මුදලක් ලබා ගනිමට නය දෙන කෙනෙක් සිරිනම් කොල් කරන්න.0778858660…(මෙම එඩ් එකට හිමි ඉඩම් මගෙ මිතුරාගෙ).මුදල් හදිස්සියක්…

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම