මිරිගම දිවුලපිටිය පාරට 150m දු…

, , Leave a comment

මිරිගම දිවුලපිටිය පාරට 150m දුරින් පිහිටි පර්චස් 25 ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. (ව්‍යාපාරයක් සඳහා සුදුසු ඉඩමකි.) විමසීම් = 0778576868 / 0753130300

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම