මිරිගම දිවුලපිටිය මාර්ගයේ මිරි…

, , Leave a comment

මිරිගම දිවුලපිටිය මාර්ගයේ මිරිගම නගරයට කිලෝමීටර් 2හමාරක් නුදුරින් පධන මාර්ගයට මිටර් 500යි. නිරවුල් ඔප්පු. පර්චස් 16යි. ම්ල ල 20/= 0713015285 අසංක

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම