මිරිගම නගරයට නුදුරින් ෙදමහල් …

, , Leave a comment

මිරිගම නගරයට නුදුරින් ෙදමහල් නිවසක් විකිනිමට ඇත👐 කාමර 5,නානකාමර 1,TV AREA, මුලුතැන්ෙගය,කෑමකාමරය,සාලය,මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැකං
(0715928644)👐👐
.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම