‌මිරිගම නගරයට 4Km දුරින්, …

, , Leave a comment


‌මිරිගම නගරයට 4Km දුරින්,
‌මීරිගම කොටදෙනියාව පාරට 1.5Km
(තලාකොළයාය හන්දියෙන් ),
‌මීරිගම දිවූලපිටිය පාරට 1.5Km,
( කොස්ඇටදෙනිය පාසල අසලින්),
‌දුම්රිය පොළට විනාඩි 10 යි,
‌ මධ්‍යම අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 10යි,
‌ඉඩම පර්චස් 24 යි
නිවස කාමර 2යි කෑම කාමරයයි සාලයයි බාත්රෑම් එකයි කිචන් එකයි සුපිරි වැරැන්ඩා එකක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත. වල්පොලමුල්ල ඉඩම
‌ මිලගණන් කතා කරගත හැක.
‌දු.අ. 0718342343- 0706950801

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම