මිරිගම නගර සිමාව තුළ ,අදිවෙගි …

, , Leave a comment

මිරිගම නගර සිමාව තුළ ,අදිවෙගි පිවිසුමට 1 km පමණ දුරින් පිහිටි ප.27.5ක සමග දෙමහල් නිවස විකිණීමට ඇත,අපෙක්ෂිත ගැනුම් කරුවන් පමණක් අමතන්න 0772663994,

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම