මිරිගම **පර්චස් 8** සදාගෙන යන …

, , Leave a comment

මිරිගම **පර්චස් 8** සදාගෙන යන නව නිවස

••විකුණන මුදල** ලක්ෂ 65යි **••• මිලගණන් සාකච්චා කරගතහැක. ••

••• වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න ••• **SARATH :-072 82 57 444**

✍️මීරිගම අධිවේගී පිවිසුමට **විනාඩි 15** ක දුර.

**නිදන කාමර 01 යි**

**සාලය**

**කුස්සිය**

**ලිං ජලය විදුලිය**

**මිරිගම අධිවේගී පිවිසුමට 4 km මිරිගම නගරයට 1.5km**

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම