මිරිගම පල්ලෙවෙල කැන්දලන්දෙ per…

, , Leave a comment

මිරිගම පල්ලෙවෙල කැන්දලන්දෙ perch 13 ක කාමර 2 සාලය කුස්සිය සහිත නිවසක් විකිණීමට ඇත . බස් පාරට 100m . මිළ ලක්ෂ 35 . විමසන්න 0770133139

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම