මිරිගම ප්‍රදේශය අවට පාරක් මුහ…

, , Leave a comment

මිරිගම ප්‍රදේශය අවට පාරක් මුහුණලා ඉඩමි කැබැල්ලක් අවශ්‍ය කර ඇත
දු.ක=0702582470 ⁣
හෝ
(කඩ කමරයක් සමග)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම