මිරිගම පාසැල් හා අවශ්‍ය මි ප…

, , Leave a comment

මිරිගම පාසැල් හා අවශ්‍ය මි පැල කුඹුක් පැල,බෙදාදිමට සුදානමි කතා කරන්න ඉන්බොක්ස් ,වටිනා දැව වර්ග හා වතුර කන්ඩි කැඩ් යන ස්ථාන සදහා සුදුසු පැලබෙදා දිමට ලයිස්තු ගත කෙරේ.කතා කරන්න.13 අවසන් දිනය.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම