මිරිගම රේන්ද පොලට අාසන්න පර්චස…

, , Leave a comment

මිරිගම රේන්ද පොලට අාසන්න පර්චස් 13 අගනා ඉඩම විකිනිමට .පුලුල් ප්රවේෂන මාර්ග.251 බස්පාරට මිටර් 150
.නිස්කලංක වැදගත් පවුල් පරිසරයක් සහිත වෙන්දේසි ඉඩමකි. විදුලිය ඉඩම අසලට අැත.ලිං කපා නොමැත.පොල්ගස් කිහිපයක් අැත. අධිවේගි මාරිගයට 3.5km..නිවසක් ඉදිකිරිමට හෝ බෙදා හැරිම් ගබඩාවක් ඉදිකිරිමටද සුදුසුයි.පර් 1. රු 270000.
පරික්ෂා කර මිල කතාකල හැක..ගැනුම් කරුවන් පමනක් අමතන්න.0785416825

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම