මිරිගම රෝහලේ සේවයේ ගුණාත්මක බව…

, , Leave a comment

මිරිගම රෝහලේ සේවයේ ගුණාත්මක බව වැඩිකරගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් තමා කාර්‍ය්මණ්ඩලය සාමාජික ගණන .දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ හෙද ,සහයක කාර්‍ය්මණ්ඩල සංඛ්‍යාව යාවත්කාලීන නොවීම නිසා , ප්‍රමාණවත් කාර්‍ය්මණ්ඩලය අදවනවිට රෝහලේ නැහැ .මේ නිසා හොද යහපත්ව සේවාවක් ලබාදිමට කාර්‍ය්මණ්ඩල බොහෝ අපහසුතාවට ලක්වේ.ප්‍රදේශයේ ජනතාව හා නියෝජිතයෝ රෝහල හා එක්ව මේ සදහා ක්‍රියාමාර්ගයක් ගතහොත් අපට ආසන්න ,අපේම රෝහලෙන් මීට වඩා උසස් ගුණාත්මක සේවාවක් ලබාගැනීමට හැකිවේවි .මේ සදහා මෙම කණ්ඩායම හරහා යමක් කලහැකි වේද?

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම