මිරිගම රෝහල 🥰 ඉස්සර ලෙඩක් හැ…

, , Leave a comment

මිරිගම රෝහල 🥰

ඉස්සර ලෙඩක් හැදුනාම අතින් අල්ලන් අම්මා අපිව එක්කන් ආපු හොස්පිටල් එකට අද අම්මව අතින් අල්ලන් අපි එක්කන් එනවා හෙට අපේ ලමයි අතින් අල්ලන් හොස්පිටල් අරන් යයි ඒ ලමයි ලොකුවේලා අපිව අරන් යයි🥺

කාලය යනවා හොස්පිටල් එක තියේනවා ජිවිතේ එහෙමයි !

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම