මිරිගම ලක්ෂ 2කට විතර ගන්න…….

, , Leave a comment

මිරිගම ලක්ෂ 2කට විතර ගන්න….පල්සර් 150 හරි….ඩිස්කවර් 135 ක් හරි තියෙනවද …ඉක්මනින් කර ගන්න ඕනී

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම