මිරිගම විවිධ සේවා සමූපාකාර සම…

, , Leave a comment

මිරිගම විවිධ සේවා සමූපාකාර සමිතියට අනුබද්ධ නගර මධ්‍යයේ පිහිටි ඉන්ධන හල හා තැපැල් හල ඉදිරිපිට සමුපාකාර පොදු වෙළඳ සැල හෙට දින සිට කාඩ් පත් මගින් ගෙවීම් පහසුකම සලසා ඇත …(ඩෙබිට් හා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පහසුකම් )සුජිත් 0712372000(වානිජ කළමනාකරු )

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම