මිරිගම සතොසට හැමදාම බඩු අපූගමන…

, , Leave a comment

මිරිගම සතොසට හැමදාම බඩු අපූගමන් එන සේරම බඩු ඉවරයි උදේ අපූ ගමන් දවල් වෙද්දි ඉවරයි
එතන මොකක්ද වෙන්නේ බඩු ගත්තු කෙනෙකුත් නෑ කවුරුවත් අරගෙනත් නෑ ගත්ත අය ඉන්නවද…??
කළුකඩ මුදලාලිලාට විකූනනවද…??

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම