මිරිගම සිට කුරුණෑගලට හයිවෙි එක…

, , Leave a comment

මිරිගම සිට කුරුණෑගලට හයිවෙි එකේ බස් තියෙනවාද
තියෙනවානමි වෙලාවන් කියන්න.
ස්තුතියි .

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම