මිරිගම සිට හල්පෙ අතර (251 පාර…

, , Leave a comment

මිරිගම සිට හල්පෙ අතර
(251 පාරෙන්) ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා
පර්චස් 1ක් ලක්ෂ 3 ගානෙ
පර්චස් 7 ඉක්මනින් #අවශ්‍යයි
(⁣ඉදිකිරීම් රහිත ඉඩමක්)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම