මිරිගම හල්පෙ නිවසක් විකිණීමට ඇ…

, , Leave a comment

මිරිගම හල්පෙ නිවසක් විකිණීමට ඇත
පර්චස් 20
නිරවුල් ඔප්පු අංග සමිපුර්ණ නිවස
මිරිගමට 1 km
ලක්ෂ 65
0761039814

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම