මිරිගම හෝ අලව්ව පැත්තෙන් ලක්ෂ …

, , Leave a comment

මිරිගම හෝ අලව්ව පැත්තෙන් ලක්ෂ 30ට හෝ ඊට අඩු හොද ගෙයක් ඕනෙ ,යන්න එන්න පහසුකම් ඕනෙ වතුර ඕනෙ,හෙට අනිත්දම ගන්නවා,

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම