මිරිගම 242 මාර්ගයේ ඉඩමක් විකිණ…

, , Leave a comment

මිරිගම 242 මාර්ගයේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. පර්චස් 40යි. මුදල් හදිස්සියක් නිසා ඉක්මනින් ව්කුනනු ලැබේ. 0719934376

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම