මිරිගම town එකෙ සිට 1.25km. නි…

, , Leave a comment

මිරිගම town එකෙ සිට 1.25km. නිවසක් සමග ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත.අංගසම්පූර්ණ සහ ගෘහභාන්ඩ සහිතා නිවස.
පර්චස් 165.
0764282846.අමතන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම