#මිරිගම_කණ්ඩලම_සෙඩ්_එක_ඉදිරිපි…

, , Leave a comment

#මිරිගම_කණ්ඩලම_සෙඩ්_එක_ඉදිරිපිට
😉😉😉😉

💥PD FASHION 💥.

🙋🙋‍♀️TOMMY T SHIRT 🙋‍♀️🙋

👉Size: . M. L. XL.

👉Limited Stock
🎈මිරිගම
0717094757 🏃🏃🏃🏃🏃
(මිරිගමට අලුත් දෙයක් ගෙන ආ PD FASHION වෙතින් 😉😉😉😉) අඩුම තැන එන්න අදම ලස්සන අදින අය සදහාමයි🙄🙄🙄🙄

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම