#මිරිගම_කණ්ඩලම_සෙඩ්_එක_ඉදිරිපි…

, , Leave a comment

#මිරිගම_කණ්ඩලම_සෙඩ්_එක_ඉදිරිපිට
#ඔන්න_මේ_සතියේ_අලුත්ම_එක_ආවා_යාලුවනේ 😉😉😉😉

💥PD FASHION 💥.

🙋🙋‍♀️T SHIRT POLO SHORT 🙋‍♀️🙋

👉Size: . M. L. XL.XXL

👉Limited Stock
🎈මිරිගම
Price 1890/=
0717094757 🏃🏃🏃🏃🏃
(මිරිගමට අලුත් දෙයක් ගෙන ආ PD FASHION වෙතින් 😉😉😉😉)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම