#මිරිගම_කණ්ඩලම_සෙඩ්_එක_ඉදිරිපි…

, , Leave a comment

#මිරිගම_කණ්ඩලම_සෙඩ්_එක_ඉදිරිපිට

💥PD FASHION 💥.

🙋🙋‍♀️ POKET SHORT 🙋‍♀️🙋

👉Size: . 28. 30. 32.34

👉Limited Stock
🎈මිරිගම
0717094757 🏃🏃🏃🏃🏃
(මිරිගමට අලුත් දෙයක් ගෙන ආ PD FASHION වෙතින් 😉😉😉😉)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම