#මිරිගම_කණ්ඩායම_සෙඩ්_එක_ඉදිරිප…

, , Leave a comment

#මිරිගම_කණ්ඩායම_සෙඩ්_එක_ඉදිරිපිට

💥PD FASHION 💥.

🙋🙋‍♀️ MONACOO T SHIRT / SHORT🙋‍♀️🙋

👉Size: . M. L. XL. XXL.

👉Limited Stock
🎈මිරිගම
0717094757 🏃🏃🏃🏃🏃
(මිරිගමට අලුත් දෙයක් ගෙන ආ PD FASHION වෙතින් 😉😉😉😉)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම