මිරීගම නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ…

, , Leave a comment

මිරීගම නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ, ගමගේ හොටෙල් එක ගාවින් මීටර් 100 උඩහයින් මෙම නිවස පිහිටා ඇත,
සියලුම සැප පහසු ඇති, නිදහස් ස්ථානයක මෙම නිවස පිහිටා තිබේ,
කාමර 3ක්, බාතෲම් 2, වැරන්ඩා එකක්, විශාල මිදුල් කොටස්ක් ඇතිව මෙම නිවස පිහිටා ඇත.,
30000 කට දීමට
077 4241076
ඔබට අවශ්‍යනම් අමතන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම