මිරීගම ප්‍රදේශයේ ආයතනක ගිණුම් …

, , Leave a comment

මිරීගම ප්‍රදේශයේ ආයතනක ගිණුම් කටයුතු කිරීමේ රැකියා පුරප්පාඩුවක් ඇත. සැ.යු-වයස අවු 18-25 අතර ස්ත්‍රී/පුරුෂ,මිරිගම ප්‍රදේශයේ වීම අනිවාර්ය වේ,උ/පෙ වාණිජ අංශයෙන් කල අයෙක් වීම,වැටුප- රු 25000 සිට දක්ෂතාවය මත ඉහලට.
0714000986

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම