මිරීගම මදුරුපිටිය. අටුපොත්දෙනි…

, , Leave a comment

මිරීගම මදුරුපිටිය. අටුපොත්දෙනිය පන්සල පාරේ පන්සලට එහා පර්චස් 20 ක සින්නක්කර ඔප්පු ඉඩමක් විකිනිමට ඇත ලිද කපා ඇත .පොල් ගස් 4 ක් ඇත . 077-4157551

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම