මිලි මීටර 2 , 3 අතර ඝනකම ඇති …

, , Leave a comment

මිලි මීටර 2 , 3 අතර ඝනකම ඇති ප්ලාස්ටික් හෝ කාර්ඩි බොර්ඩි ෂීටි ලබාගැනමට අවශ්‍යයි.විස්තරයක් දන්නවානමි දැනුමි දෙන්න.ස්තුති

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම