… මිල අඩු කළා …. යකා 👹 P…

, , Leave a comment

… මිල අඩු කළා ….

යකා 👹 Print කරන ලද T-Shirt 👕 දැන් කණ්ඩලම හංදියේ පිහිටි Crown 👑 වෙළඳ සැලෙන් මිලදී ගත හැක.

Metirial : Singal Gersy GSM 190
Colour : White
Size : Medium
Comfortable : 100%
Prize : 500 LKR

Hot Line : ☎️ 0769391243

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම