මිහිරි රජත සවිය සංවිධානය මගින්…

, , Leave a comment

මිහිරි රජත සවිය සංවිධානය මගින් යෝජිත එලිමහන් රංග පීටයක් තවලම්පිටිය වැඩිහිටි පුරවැසි සම්පත් මධ්‍යස්ථානය යේ වාඩිවීමට බැම්මක් ඉදිකිරීමට භාවිතයෙන් ඉවත් කළ රට උලු පරිත්‍යාග කිරීමට
ඇති පින්වතුන් 0716660180 අමතන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම