මීගමුව මීරිගම (කටාන පාරේ) හෙට්…

, , Leave a comment

මීගමුව මීරිගම (කටාන පාරේ) හෙට්ටිමුල්ල යටිමීය හන්දියේ සිට 100m දුරින් පර්චස් 30 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත නිරවුල් ඔප්පු ජලය විදුලිය ඇත
මිල ලක්ෂ 25
දුරකථන අංක 0768403280
මිල ගනන් සාකච්ඡා කර ගත හැක

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම