මීපෙ ට යන බස් එක උදෙට මීරිගමින…

, , Leave a comment

මීපෙ ට යන බස් එක උදෙට මීරිගමින් කීයටද යන්නෙ?
මීරිගම නවත්වන්නෙ කොතනද?

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම