“මීර්‍රිගම අපි” සමූහය ගොඩක් ක්…

, , Leave a comment

“මීර්‍රිගම අපි” සමූහය ගොඩක් ක්‍රියාකාරි නිසා පවතින ව්‍යසන තත්වයෙදි සිදුවිය යුතුම දෙයක් නිසා යොජානාවක් කරන්නම්…

මීරීගම රොහලට අතවශ්‍ය හා අවශ්‍ය භාන්ඩ හා උපකරණ මොනවාද යයි සොයා බලා,
ඒ උප්කරණ ලබා දීමට ප්‍රදේශයේ
ව්‍යාපාර ප්‍රජාව හා උපකාර කිරීමට කැමති පිරිස
සම්බන්ධීකරණය කරමුද…?

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම