#මීරිගමඅපි #photochallenge …

, , Leave a comment

#මීරිගමඅපි
#photochallenge
#Aneraspizza

දකින විටදි දෙනෙත් පිනවන
ගමක් වේ අපි සැවොම නලවන
මිනිස් කම් ඇත පිරී ඉතිරෙන
බිං ගෙයක් ඇත බෝතලේ මන..

(බෝතලේ බිං ගෙය)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම