මීරිගමට 5km දංඕවිට 2.5km බස් ප…

, , Leave a comment

මීරිගමට 5km
දංඕවිට 2.5km
බස් පාරට 50m දුරින් පර්චස් 50 සහ අඩක් නිමකල දෙමහල් නිවස
මිල ගනන් සාකච්ඡා කර ගත හැක. (පර්චස් 50ට අඩුව දෙනු ලැබේ)

විමසීම් ÷ 076 – 2979376

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම