මීරිගම,නාල්ල,ඩොනල්වත්ත ප්‍රදේශ…

, , Leave a comment

මීරිගම,නාල්ල,ඩොනල්වත්ත ප්‍රදේශයේ කොළඹ- කුරුණෑගල(5 පාර) ප්‍රධාන මාර්ගයට 150m ක් දුරින් පර්චස් 108ක ඉඩමක් මුදල් හදිස්සියක් මත වහාම විකිණීමට ඇත.පර්චසයක් ලක්ෂ 1.5 කි.
වැඩි විස්තර සදහා 0768629394 අමතන්න.(තැරව්කරුවන් අනවශ්‍යයි)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම